รวมภาพรีวิวตาสองชั้น

Theerathorn Clinic

การทำตาสองชั้นเป็นหัตถการที่มีความละเอียดอ่อน เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นหมอต้องมีความรู้ รวมถึงความรอบคอบในการวัดและประเมินชั้นตาอย่างถ่องแท้

ที่ธีระธรฌ์คลินิก คุณหมอกันมีประสบการณ์ในการทำตาสองชั้นมานานกว่า 10 ปี ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์และความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะคุณหมอกันเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไข้ และพูดอยู่เสมอว่าทุกคนที่ยอมเสียเงินหลายบาทมาทำศัลยกรรมย่อมต้องการเสริมสร้างความมั่นใจและอยากให้ตนเองออกมาดูดีที่สุด ถ้าทำออกมาแล้วใช้ไม่ได้คุณหมอก็คงรู้สึกไม่ดี

ดังนั้นทุกเคสที่มาทำตากับคุณหมอกันจะได้รับการ Consult และประเมินชั้นตาที่ละเอียดที่สุด เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาสวยงาม ตรงใจคนไข้ และมีความปลอดภัยมากที่สุด

“สวยอย่างแกรนด์” ต้องที่ธีระธรฌ์คลินิก

ความละเอียดของคุณหมอกันในการวัดชั้นตาคนไข้