แพทย์ประจำธีระธรฌ์คลินิก

นพ.รัฐรุจน์ บารมีไชยภัสร์ (คุณหมอกัน)

อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทําจมูกเทคนิคโอเพ่นและการปรับรูปหน้า คุณหมอกันมีประสบการณ์ด้านความงามมานานกว่า 20 ปี วิสัยทัศน์ของคุณหมอคือต้องการส่งมอบประสบการณ์และบริการที่ดีที่สุดตอบโจทย์เฉพาะบุคคล โดยให้คําปรึกษาโดยละเอียดและจริงใจคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ

อ่านประวัติคุณหมอกัน

ทีมแพทย์

นพ. พงษ์วัฒน์ พลพงษ์ (คุณหมอเอก)

พญ. ดุจเดือน ศรีมุกดา (คุณหมออ๊อฟ)

นพ. ทวีชัย ทวีเจริญกุล (คุณหมอทวี)