หมอเอก_๒6๒๑๐๒๖

นพ. พงษ์วัฒน์ พลพงษ์ (หมอเอก)

ทีมแพทย์คุณหมอกัน หมอเอกเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทศัลยศาสตร์และศัลยกรรมผ่าตัดกระดูกสันหลัง มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้าน General Neurosurgery, Skull Base Surgery และ Neurovascular Surgery

หมอเอกมีชื่อเสียง และขึ้นชื่อว่าเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสมองเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

ในศาสตร์ด้านความงาม หมอเอกมีความถนัดด้านการศัลยกรรมจมูกเทคนิคโอเพ่น และเนื่องจากความชำนาญด้านสมอง จึงทำให้มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งด้านการผ่าตัดศัลยกรรมส่วนบนร่วมด้วย ได้แก่ การผ่าตัดดึงหน้า และการยกคิ้ว ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความปลอดภัย และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
 • เวชบำบัดความปวด คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2555
 • Diploma of Dermatology มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
 • Aesthetic Surgery of Korea

ประวัติการฝึกอบรม

2009

 • แพทย์ฝังเข็มชั้นสูง ( 3 เดือน ) รุ่นที่ 22 Feb – May , 2009
  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เซียงไฮ
 • Chelation Therapy July , 2009
  CMAT : สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
 • การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกรักษาโรค October , 2009
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2010

 • แพทย์ฝังเข็มชั้นสูง ( 3 เดือน ) รุ่นที่ 22 Feb – May , 2009
  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เซียงไฮ

2011

 • The new technique of rejuvenation and nose augmentation Jan , 2011
  Skin Consultant The Institute for Professional Skin Advice
 • Thread Rejuvenation Training July , 2011
  Medical Academy in Korea
 • พื้นฐานการรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรจีน June – Sep , 2011
  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เฉียงตู)
 • หลักสูตรยาและเภสัชตำรับแพทย์แผนจีน June – Sep , 2011
  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เฉียงตู)
 • พื้นฐานการรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรจีน June – Sep , 2011
  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เซียงไฮ้)

2013

 • 3rd Annual International Conference Feb , 2013
  Pan – Asia Academy of Facial Plastic & Reconstructive Surgery
 • Cell Therapy in DM , HT Principle & Practical Experience Workshop May , 2013
  สมาคมเซลล์บำบัดไทย
 • Fitness in Facial Plastic Surgery October , 2013
  The Regenburg Center for Facial Plastic – University of Regenburg

2014 - 2015

 • New sensation of Mesotheraphy and upcoming Techniques 2015 Hand – On Workshop
 • Dermslink
  Principles and Techniques of Aesthetic Plastic Surgery Mar , 2015
  JK Plastic Surgery Center in Seoul , Korea
 • Asia Forum for Aesthetic Surgery & Medicine (KAAS) Mar , 2015
  Korea Academy of Aesthetic & Medicine (KAAS),Seoul, Korea
 • Botulinum Toxin Type A, Neuronox
  Neuronox Global Smart Toxin
 • Lecture : Will Botulax make your face look better May , 2015
  Cosma Medical
 • The 12th Asan Rhinoplasty Symposium (ARS) May , 2015
  Asan Medical Center