ประวัติการศึกษา

อุดมศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
 • เวชบำบัดความปวด คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2555
 • Diploma of Dermatology มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
 • Aesthetic Surgery of Korea

ประวัติการฝึกอบรม

2009

 • แพทย์ฝังเข็มชั้นสูง ( 3 เดือน ) รุ่นที่ 22 Fab – May , 2009
 • Chelation Theraqpy July , 2009
 • การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกรักษาโรค October , 2009

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เซียงไฮ
CMAT : สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2010

 • หลักสูตรการรักษาการบาดเจ็บกระดูกกล้ามเนื้อด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก รุ่นที่ 1 Jan – Mar , 2010

กระทรวงสาธารณสุข (ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เซียงไฮ้ )

2011

 • The new technique of rejuvenation and nose augmentation Jan , 2011
 • Thread Rejuvenation Training July , 2011
 • พื้นฐานการรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรจีน June – Sep , 2011

 • หลักสูตรยาและเภสัชตำรับแพทย์แผนจีน June – Sep , 2011

 • พื้นฐานการรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรจีน June – Sep , 2011

 

 

Skin Consultant The Institute for Professional Skin Advice
Medical Academy in Korea
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เฉียงตู )
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เฉียงตู )
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เซียงไฮ้ )

2013

 • 3rd Annual International Conference Feb , 2013
 • Cell Therapy in DM , HT Principle & Practical Experience Workshop May , 2013
 • Fitness in Facial Plastic Surgery October , 2013

Pan – Asia Academy of Facial Plastic & Reconstructive Surgery
สมาคมเซลล์บำบัดไทย

The Regenburg Center for Facial Plastic – University of Regenburg

2014-2015

 • New sensation of Mesotheraphy and upcoming Techniques 2015 Hand – On Workshop
 • Principles and Techniques of Aesthetic Plastic Surgery Mar , 2015
 • Asia Forum for Aesthetic Surgery & Medicine (KAAS) Mar , 2015
 • Botulinum Toxin Type A, Neuronox
 • Lecture : Will Botulax make your face look better May , 2015
 • The 12th Asan Rhinoplasty Symposium (ARS) May , 2015

Dermslink

JK Plastic Surgery Center in Seoul , Korea
Korea Academy of Aesthetic & Medicine (KAAS),Seoul, Korea
Neuronox  Global Smart Toxin
Cosma  Medical
Asan Medical Center

DIPLOMA

ธีระธรฌ์คลินิก

เลขที่ 169/78 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400. 
วันทำการ : จันทร์ – เสาร์ (เวลา 11.00 น. – 21.00 น.)
โทรศัพท์ : 085-663-6615 , 02-692-5499
อีเมล : webmaster.theerathornclinic@gmail.com

ธีระธรฌ์คลินิก เลขที่ 169/78 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400.
โทรศัพท์ : 085-663-6615 , 02-692-5499 อีเมล : webmaster.theerathornclinic@gmail.com 
Copyright © Theerathornclinic. All rights reserved.