การผ่าตัดตา 2 ชั้น

ดวงตาเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญมาก บนใบหน้า นอกจากนี้เปลือกตารวมถึงผิวหนังและ กล้ามเนื้อรอบๆ ดวงตายังสามารถแสดงออกถึงความ รู้สึก และอารมณ์ต่างๆ บนใบหน้าได้ดีกว่าอวัยวะ ส่วน อื่น ดังคำกล่าวที่ว่า ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ ในเมื่อดวงตามีความสำคัญมากขนาดนี้ ผู้ที่ มีตาชั้นเดียวหรือมีตา 2 ชั้นอยู่แล้ว แต่ขนาดของชั้นตา ค่อนข้างเล็กหรือที่เรียกว่า ตา 2 ชั้นหลบใน หลายๆคน จึงอยากมีตาสองชั้นที่ชัดเจนงดงามมากขึ้น ซึ่งการที่จะ ทำอย่างนั้นได้ก็ต้องพึ่งแพทย์กันละครับ เมื่อพูดถึง ความแตกต่างของตาชั้นเดียวกับตาสองชั้น ตาชั้นเดียวเกิดจากเยื่อกล้ามเนื้อยกชั้นตามาเกาะที่ผิวหนังต่ำกว่า ปกติหรือไม่ได้มีการเกาะเลย ในคนกลุ่มนี้ไม่มีผิวหนัง ส่วนเกินที่ต้องตัดออกมากนัก แต่มีความจำเป็นที่ ต้องสร้างชั้นตาขึ้นมาใหม่แทน การผ่าตัดแบบนี้จึง เหมาะสำหรับคนอายุน้อย

ชั้นตาที่สวยงาม

ชั้นตาที่สวยงามนั้นควรจะมีขนาดความกว้างรวมถึงรูปทรงที่เหมาะสมและเข้ารูปกับดวงตาของแต่ละคนโดยทั่วๆไปชาวเอเซียจะมีความกว้างของชั้นตาในขณะหลับตาประมาณ 6-10 มม. ซึ่งจะทำให้เกิดชั้นตาขณะลืมตากว้างประมาณ 2-4 มม. ส่วนรูปทรงหรือแนวชั้นตานั้นขึ้นอยู่กับความชอบด้วย เช่น หัวตาเปิดหรือปิด หางตาโค้งลงหรือเชิดขึ้น คนไข้จึงจำเป็นต้องบอกความต้องการของตนกับแพทย์ให้ชัดเจนก่อนทำการผ่าตัดเสมอ

การผ่าตัดบริเวณเปลือกตาบนที่เรียกว่าการ ทำตา 2 ชั้นนั้นสามารถแบ่งกลุ่มการผ่าตัดออกได้เป็น 2 กลุ่มดังต่อไปนี้

การผ่าตัดในผู้ที่มีตาชั้นเดียว
การผ่าตัดในผู้ที่มีตา 2 ชั้นเดิมแต่เปลือกตา บนเริ่มตกมาบังการมองเห็น
วิธีการผ่าตัด

การผ่าตัดเริ่มจากการกำหนดตำแหน่งที่จะ เป็นแนวชั้นของตาที่เหมาะสมและดูสวยงาม ซึ่งโดย ปกติจะอยู่ในระยะ 7-10 มิลลิเมตรเหนือขอบขนตา (ในผู้ที่มีชั้นเหมาะสมแล้วก็สามารถใช้แนวชั้นเดิม และตัดเฉพาะผิวหนังส่วนเกิน และไขมันออกเท่านั้น) เมื่อได้ตำแหน่งแนวของชั้นแล้ว แพทย์จะประมาณ ขนาดของผิวหนังที่ส่วนเกินที่จะต้องตัดออก ถ้ามีหนัง ส่วนเกินมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหางตา แนวแผล ที่จะผ่าตัดก็จำเป็นต้องยาวออกมาทางด้านข้าง เพื่อ เก็บผิวหนังส่วนเกินให้หมด จะทำให้ได้รูปตาที่สวยงาม หลังจากนั้นแพทย์จะเริ่มฉีดยาชาเฉพาะที่ให้บริเวณ ที่จะทำผ่าตัด ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บเล็กน้อยเวลาฉีดยา เวลาทำผ่าตัดจะไม่รู้สึกเจ็บปวด แพทย์บางท่าน อาจนิยมทายาชาเฉพาะที่หรือให้ยานอนหลับชนิด รับประทาน หรือยาฉีดร่วมด้วยเพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึก เจ็บเวลาฉีดยาแต่อาจมีข้อเสียคือ การลืมตาและ หลับตาของคนไข้ระหว่างการผ่าตัดอาจไม่คงที่เนื่อง มาจากผลของยานอนหลับ ทำให้อาจได้ชั้นของตา ที่ไม่สวยงามตามที่หวังไว้ได้ เมื่อยาชาเริ่มออกฤทธิ์แพทย์จะเริ่มผ่าตัดโดย การใช้มีดกรีดบริเวณผิวหนังที่ได้กำหนดแนวไว้ ตัด ผิวหนังและไขมันส่วนเกินออก หลังจากนั้นจึงทำการ เย็บกำหนดชั้นตามที่ต้องการ ก่อนจะเย็บปิดบาดแผล ที่ผิวหนัง

เทคนิคการผ่าตัดที่ควรรู้

1. การผ่าตัดตาสองชั้นโดยวิธีที่ทำให้มีบาด แผลบริเวณเปลือกตาน้อยกว่าวิธีปกติมาตรฐาน โดยทั่วไป หรือใช้วิธีเย็บให้เกิดชั้นโดยไม่ต้องกรีดแผล บริเวณเปลือกตา ก็เป็นวิธีการผ่าตัดที่มีการใช้กันอีก วิธีหนึ่ง แต่จะเหมาะสำหรับคนที่มีตาชั้นเดียวที่เปลือก ตาบาง ไม่มีไขมันหรือผิวหนังส่วนเกิน ถึงจะสามารถ ใช้วิธีนี้ได้ดี เพราะทำได้ง่าย และเร็ว แต่วิธีนี้ความ คงทนถาวรของชั้นตายังไม่แน่นอน ยังมีความแตกต่าง ตามฝีมือของแพทย์อีกด้วย

เทคนิคการทำตาสองชั้นแบบมีบาดแผล มี 2 วิธี

การทำแบบเย็บ
มีข้อดีคืออาการบวมจะน้อยกว่าการทำแบบมีรอยกรีด เนื่องจากไม่มีการตัดเลาะเนื้อเยื่ออื่นๆ แผลผ่าตัดจะเป็นแค่รอยเจาะเล็กๆประมาณ 1 มม.โดยไม่มีร่องรอยแผลเป็นภายหลัง โดยทั่วไปแล้วการทำตา 2 ชั้นแบบไม่มีรอยกรีดนั้น สามารถทำให้เกิดชั้นตาได้อย่างถาวรได้เช่นเดียวกับการทำแบบมีรอยกรีด
การทำแบบกรีด
มีข้อดีคือสามารถตัดเก็บหนังตาส่วนเกินรวมถึงไขมันใต้เปลือกตาออกได้ รวมถึงสามารถทำการเย็บเพื่อทำให้ตาดูโตขึ้นได้ เหมาะกับคนไข้บางรายที่มีหนังตามากหรือมีไขมันใต้เปลือกตาเยอะ อย่างไรก็ตามแผลเป็นบริเวณดังกล่าวมักจะเป็นแผลเป็นที่ดีมาก เป็นรอยเส้นบางๆกลืนไปกับรอยชั้นตาและไม่เป็นแผลเป็นนูน ทำให้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดในภายหลัง

2. การใช้ laser ช่วยในการผ่าตัด ซึ่งไม่ได้มี ความแตกต่างกับการใช้มีดในเรื่องความสวยงาม แพทย์บางท่านอาจนิยมใช้วิธีนี้ แต่ควรทำความเข้าใจว่า laser มีประโยชน์เพียงทดแทนการใช้มีดเท่านั้น ซึ่งอาจช่วยให้บาดแผลมีเลือดออกน้อยกว่ากันบ้าง (ปกติการผ่าตัดตาก็มีการเสียเลือดน้อยมากอยู่แล้ว) การใช้ laser ไม่ได้ทำให้แผลสวยกว่าปกติ แต่อาจทำให้ แผลบริเวณผ่าตัด มีอาการปวดน้อยกว่าบ้างหลังผ่าตัด เพราะ laser อาจทำให้เกิดการชาของปลายประสาท บริเวณที่ laser ผ่านความสวยงามของชั้นของตา ขึ้นกับการกำหนดชั้น และประสบการณ์ของแพทย์ มากกว่าการผ่าตัดตา โดยทั่วไปแล้วมักไม่ค่อยมีร่อง รอยแผลเป็นอยู่แล้ว ในระยะแรกหลังผ่าตัดใหม่ๆ อาจเห็นแผลได้บ้างเฉพาะเวลาหลับตาแต่เมื่อเวลาผ่าน ไป 3-6 เดือน ก็จะจางลงจนแทบไม่เห็นร่องรอย

ดังนั้นสิ่งที่ควรสนใจคือ ทำอย่างไรจะได้ชั้น ตาที่สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ มากกว่าความยาว-สั้น ของแผลซึ่งต่อไปจะไม่ค่อยเห็นอยู่แล้ว

การดูแลหลังผ่าตัด

หลังผ่าตัดวันแรกให้ประคบบริเวณผ่าตัดด้วยความเย็น อาจใช้ผ้าเย็น หรือ gel pack ที่มีวางขายทั่วไป เพื่อให้หลอดเลือดหดตัว จะได้ไม่มีเลือดออกหลังผ่าตัด
วันที่ 3 หลังผ่าตัดให้ประคบด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นเพื่อลดอาการบวม
แผลที่เย็บไว้สามารถตัดได้ภายใน 5-7 วัน หลังผ่าตัดอาการแทรกซ้อน
การผ่าตัดตา 2 ชั้น เป็นการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยสูงถ้าทำถูกวิธี อาการแทรกซ้อนทางสายตาพบได้น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย ที่พบบ้างคือปัญหา เรื่องความสวยงามของชั้นตามากกว่า เช่นชั้น 2 ข้างมีความต่างกัน แผลผ่าตัดมีเลือดออก , มีรอยเขียวช้ำ , รอบดวงตา ซึ่งมักหายได้เองชั้นมีขนาดใหญ่ หรือเล็กเกินไปหลับตาได้ไม่สนิท

การผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา (Lower Blephaloplasty)

เป็นการผ่าตัดเพื่อกำจัดไขมันที่อยู่ใต้เปลือกตาล่างออก โดยทั่วไปแล้วมีการผ่าตัดอยู่สองวิธี คือ

การผ่าตัดผ่านเยื่อบุตาบริเวณเปลือกตาล่าง เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อย ไม่มีผิวหนังเกิน หรือไม่มีรอยเหี่ยวย่นที่เปลือกตาล่าง การผ่าตัดโดยวิธีนี้จะไม่มีบาดแผลให้เห็นจากภายนอก
การผ่าตัดบริเวณเปลือกตาล่างใต้ขนตา เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวหนังส่วนเกินหรือมีรอยย่นใต้ตาร่วมด้วย เนื่องจากการผ่าตัดนี้ จะสามารถตัดหนังส่วนเกินออกไปได้พร้อมๆกัน ในกรณีที่มีผิวหนังที่ต้องตัดออกมาก อาจจะต้องมีแผลผ่าตัด ต่อยาวออกมา ทางด้านหางตาด้วย ส่วนใหญ่แผลผ่าตัดบริเวณใต้ขนตาจะเลือนหายไปในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ส่วนแผลผ่าตัดทางด้านหางตา จะค่อยๆเลือนไปตามเวลา แต่อาจจะยังคงมองเห็นได้บ้าง
ขั้นตอนการผ่าตัด

แพทย์ใช้ยาชาฉีดบริเวณผนังเปลือกตาล่าง ร่วมกับการให้ยานอนหลับอย่างอ่อนๆ คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดในระหว่างผ่าตัดแพทย์จะผ่าเปิดผิวหนังเป็นลักษณะเส้นยาวตรงบริเวณหนังตาล่างที่อยู่ขอบใต้ขน ตา เพื่อตัดเอาถุงไขมันส่วนเกินที่อยู่ภายใต้หนังตาล่างนั้นออก เพื่อให้บริเวณที่โป่งนูนนั้นเรียบขึ้นจากนั้นแพทย์ก็จะตัดเย็บกล้ามเนื้อและผิวหนังบริเวณเปลือกตาล่างที่หย่อนให้เรียบตึงแล้วจึงเย็บปิดแผลด้วยไหมเส้นเล็กที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง โดยจะซ่อนอยู่ชิดกับขนตาล่าง ทำให้ไม่สามารถสังเกตเห็นรอยแผลใดๆ จากการผ่าตัดไดชัดเจน เมื่อแผลหายสนิทแล้วผิวกระจ่างใสขึ้น เรียบเนียนหลังการผ่าตัดควรจะทำการประคบด้วยน้ำแข็งประมาณ 48-72 ชั่วโมง และควรนอนหัวสูงเพื่อให้ยุบบวมเร็วขึ้น

ภาวะแทรกซ้อน

1. แผลติดเชื้อ
2. เลือดออก หลังการผ่าตัดวันแรกอาจจะมีเลือดซึมออกจากบริเวณรอยแผลผ่าตัดได้บ้าง ถ้าออกมากให้ใช้ผ้ากดแผลไว้สักพัก แต่ถ้าเลือดออกมากให้รีบปรึกษาแพทย์
3. หนังตาล่างปลิ้นออก( ectropion)ทำให้มีน้ำตาไหลตลอด เกิดจากเทคนิคการผ่าตัด หรือการหดรั้งของแผลเป็นที่เกิดหลังจากการผ่าตัดภาวะแทรกซ้อนทางสายตา พบได้น้อย

การดึงคิ้ว หางตา ตีนกา

เมื่อเรามีอายุมากขึ้น คิ้ว จะเลื่อน ตำแหน่งลงมาใกล้ตามากขึ้น โดยที่เราไม่รู้สึกตัว เนื่องจากขบวนการดังกล่าว เกิดขึ้นโดยเวลาเป็น 10 ปี การตกของคิ้วมีผลให้หนังตาทั้ง 2 ข้างหย่อนลงปิดชั้นตา ในคนไข้บางรายที่มีปัญหา เรื่องหางตาตก อาจเกิดจากคิ้วตกร่วมด้วย โดยทั่วไปการตกของคิ้วมักเกิดร่วมกับรอยตีนกาที่ชัดเจน และ รอยย่นหน้าผากที่ชัดเจนขึ้น บางรายการ ผ่าตัด ชั้นตาบนอาจไม่แก้ปัญหาในผู้ป่วยบางราย อาจต้องผ่าตัดยกคิ้ว เพื่อให้ชั้นตาดูดีขึ้นมากกว่าการทำชั้นตาบนอย่างเดียว

เทคนิคการผ่าตัด

เทคนิคที่ 1

การผ่าตัดดึงหน้าผากโดยทั่วไป อาจทำโดยการฉีดยาชาหรือวางยาสลบ การผ่าตัดดึงหน้าผาก นอกจากจะช่วยยกคิ้วแล้วยัง ช่วยลดรอยย่นบริเวณหน้าผากด้วย ในปัจจุบัน วิธีการดึงคิ้ว มี 2 วิธี คือ การผ่าตัดปกติ และการผ่าตัดโดยใช้กล้อง (endoscopic forehead lift)

เทคนิคที่ 2

การผ่าตัดดึงขมับ (temporal lift) ใช้กับผู้ที่ต้องการยกคิ้วทางด้านข้าง โดยที่มีรอยย่นที่หน้าผากน้อย และการผ่าตัดช่วยยกคิ้วทางด้านข้างขึ้น ช่วยทำให้ชั้นตาสูงขึ้นในผู้ที่มีคิ้วตกบางราย เทคนิคการดึงขมับมีแผลเป็นได้ 2 บริเวณ คือ บริเวณไรผมและในไรผม

เทคนิคที่ 3

เป็นการดึงคิ้วโดยใช้การสอดไหม เป็นวิธีการผ่าตัดที่มีแผลบริเวณศีรษะ ขนาด 1.5 cm. และบริเวณคิ้วประมาณ 0.5 cm. สามารถผ่าตัดที่คลินิกได้ มีข้อดีคือมี แผลเป็นเล็กและสามารถฉีดยาชาที่คลินิกได้้ แต่สามารถยกคิ้วได้น้อย และทำให้รอยย่นที่หน้าผากเห็นชัดขึ้น เป็นการดึงยกคิ้วขึ้น โดยที่ผิวหนังบริเวณหน้าผากไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง

เทคนิคที่ 4

เป็นเทคนิคที่เป็นการตัดผิวหนังที่อยู่เหนือคิ้วออก (Direct browlift of Lewis) วิธีนี้ช่วยให้ดึงคิ้วได้มากกว่าวิธีที่ 2 และ 3 เนื่องจากเป็นการผ่าตัดแก้ไขตำแหน่งคิ้วโดยตรง แต่เนื่องจากในการตัดผิวหนังที่บริเวณคิ้วโดยตรง ทำให้เห็นแผลเป็นชัดในคนไข้บางราย ผู้ที่เหมาะกับวิธีดังกล่าว คือ

ผู้ที่ทำคิ้ว ถาวรอยู่แล้ว หรือต้องการทำคิ้วถาวร โดยแผลเป็นที่เกิดจาก การดึงคิ้วสามารถซ่อนในคิ้วได้
ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศในแถบหนาว เนื่องจากแผลเป็นมักเห็นไม่ชัดเจน

ขั้นตอนการผ่าตัด

การผ่าตัด เทคนิคที่ 2 , 3 , 4 สามารถทำโดยฉีดยาชาที่คลินิก
เทคนิคที่ 2 จะมีแผลที่ บริเวณ ไรผม โดยที่มีการ ตัดผิวหนังศีรษะบางส่วนออก แล้วเย็บเพื่อย้ายตำแหน่งใหม่ให้คิ้วสูงขึ้น หลังจากนั้นจะเย็บปิดแผลที่ศีรษะ
สำหรับเทคนิคที่ 3 จะลงบริเวณที่ขอบคิ้ว 0.5 cm. และหนังศีรษะ 1.5 cm. , ยกคิ้วถึงตำแหน่งที่ต้องการ และเย็บปิดแผลบริเวณคิ้วและหนังศีรษะ
เทคนิคที่ 4 จะมีแผล เฉพาะที่ขอบคิ้ว โดยลงแผลที่ขอบคิ้ว ยกคิ้วถึงตำแหน่งที่ต้องการ แล้วเย็บปิดแผล
การผ่าตัดทั้งแบบที่ 2 – 4 ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

การดูแลหลังการผ่าตัด

1. ประคบเย็นที่ใบหน้า (บริเวณหน้าผากและคิ้วทั้ง 2 ข้าง) วันละ 4 ครั้ง เพื่อลดอาการบวม ประมาณ 7 – 10 วัน
2. นอนยกศีรษะสูง (หนุนหมอน 2 ใบ) เพื่อลดอาการบวม
3. แผลบริเวณคิ้วจะตัดไหมประมาณ 5 วัน
4. แผลที่ศีรษะโดยปกติจะนัดคลายปมไหม 7 วัน และตัดไหม 10 วัน
5. หลังจากคลายไหมแล้ว ใช้ “Vitamin E” ทานวดที่แผล เพื่อป้องกันการเกิดแผลเป็นนูนแข็ง (ทานวดประมาณ 3 เดือน) วันละ 2 ครั้ง ทุกๆ วัน
6. รับประทานยาตามแพทย์สั่งจนหมด ถ้าเกิดอาการแพ้ยา เช่น มีผื่นแดง, คัน, คลื่นไส้อาเจียน, แน่นหน้าอก ให้มาพบแพทย์ทันที

ปัญหาเรื่องความสวยงามเหล่านี้ พบได้บ้างแต่ไม่บ่อยนัก ซึ่งเป็นธรรมดาของการผ่าตัดทั่วไป ศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่ผ่านมาอบรม ด้านนี้มาโดยตรง และผ่านการรับรองจากแพทย์สภา ร่วมกับประสบการณ์ที่เพียงพอ จะทำให้ปัญหาเหล่านี้น้อยลง และมีโอกาส ที่จะได้รูปร่างของชั้นตาที่สวยงามตามความประสงค์ของท่าน โดยที่ท่านต้องไม่ลืมว่าท่านได้ให้เวลาในการปรึกษา และหา ข้อมูล ที่ถูกต้อง ก่อนจะตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด

รีวิวตา

ธีระธรฌ์คลินิก

เลขที่ 169/78 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400. 
วันทำการ : จันทร์ – เสาร์ (เวลา 11.00 น. – 21.00 น.)
โทรศัพท์ : 085-663-6615 , 02-692-5499
อีเมล : webmaster.theerathornclinic@gmail.com

ธีระธรฌ์คลินิก เลขที่ 169/78 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400.
โทรศัพท์ : 085-663-6615 , 02-692-5499 อีเมล : webmaster.theerathornclinic@gmail.com 
Copyright © Theerathornclinic. All rights reserved.