1 Step 1
ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอนกรอกข้อมูล

กรุณากรอกชื่อ อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เลือกลักษณะ

เลือกลักษณะรอยสักที่เหมาะสมกับท่านคำนวณราคา

ระบบจะคำนวณนะยะเวลาและราคาในการรัก

กรอกข้อมูล

อัพโหลดรูปภาพ

ท่านลูกค้าสามารถอัพโหลดรูปภาพรอยสักให้แพทย์ประเมินได้ที่นี่

ขนาดรอยสัก

กรุณากรอกขนาดรอยสักเป็นเซ็นติเมตร

กรุณากรอกตัวเลข [field95*field96] ลงในช่องเพื่อเริ่มขั้นตอน

ลักษณะรอยสัก

 • ลักษณะสีผิว
 • ตำแหน่งของรอยสัก
 • ปริมาณสีหมึกหรือความเข้มของสีหมึก
 • จำนวนชั้นสีของรอยสัก
 • ลักษณะแผลเป็นบริเวณรอยสัก
 • จำนวนสีรอยสัก
 • ลักษณะสีผิว

  ลักษณะสีผิว

  ตำแหน่งของรอยสัก

  ตำแหน่งของรอยสัก

  ปริมาณสีหมึกหรือความเข้มของสีหมึก

  ปริมาณสีหมึก

  จำนวนสีของรอยสัก

  สักทับ

  ลักษณะแผลเป็นบริเวณรอยสัก

  ลักษณะแผลเป็น

  จำนวนสีรอยสัก

  จำนวนสีรอยสัก  ราคาและโปรโมชัน

  จำนวนครั้ง: [field44 + field58  + field62 + field60 + field64 + field66]

  ราคาปกติ: [(field44 + field58  + field62 + field60 + field64 + field66)*field87]

  ค่ารักษาต่อครั้ง: [field87]

  โปรโมชั่น: ลด 20% 

  ราคารวม: [((field44 + field58 + field62 + field60 + field64 + field66)*field87)-(((field44 + field58 + field62 + field60 + field64 + field66)*field87)*20)/100] บาท
  keyboard_arrow_leftPrevious
  Nextkeyboard_arrow_right
  FormCraft - WordPress form builder